Ansökningsformulär och kursföreskrifter

Barn som vill ansöka till en kurs läser först noga igenom kursföreskrifterna. Sedan fyller han eller hon i ansökningsformuläret, och bekräftar med sin namnteckning att han/hon är beredd att följa kursföreskrifterna. En förälder eller vårdnadshavare fyller sedan i formuläret för förälder/vårdnadshavare.

 

Ladda ner dokumenten nedan och skriv ut dem. Ifyllda dokument kan sedan skickas till centret med post eller scannas och skickas via e-post. Meddela centret om du inte har tillgång till skrivare, så skickar vi dokumenten med post.

 

 

Ansök till kursen genom att skicka dokumenten till:

 

Dhamma Sobhana Vipassana Center

Holmen 1

599 93 Ödeshög

eller

info@sobhana.dhamma.org